Lọ Lục Bình từ Quế

SKU: A004

500.000

Hợp tác xã Quế Văn Yên được thành lập do các nhu cầu phát triển thực tế trên địa bàn nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng đặc biệt là các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ được sản xuất ra từ Quế Vỏ, các sản phẩm được sản xuất ra từ các nguyên liệu có thế mạnh sẵn có của huyện Văn Yên, nhằm tạo thêm việc làm tại chỗ cho người lao động, giữ gìn và phát huy các sản phẩm nghề truyền thống, đóng góp thêm cho ngân sách nhà nước trên địa bàn

Mô tả

Lọ Lục Bình từ Quế