Giới thiệu về HTX Quế Văn Yên

Hợp tác xã Quế Văn Yên được thành lập từ tháng 3 năm 2018 theo giấy đăng ký kinh doanh số 160407000052;

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hồng phong, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên;

Điện thoại: 0912282534; 01685485943;

Mã số thuế: 5200889113; Tại chi cục thuế Văn Yên

Số tài khoản giao dịch:37110000574907

Hợp tác xã Quế Văn Yên gồm 07 thành viên hiện đang cư trú trên địa bàn huyện Văn Yên. Trong đó chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành, 01 phó chủ tịch hội đồng quản trị, 01 phó giám đốc điều hành; 01 kiểm soát viên và một số thành viên khác trong hợp tác xã;

Vốn điều lệ: 900.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng)

Hoạt động bằng các nguồn vốn của các thành viên hợp tác xã đóng góp theo điều lệ HTX.

Hợp tác xã Quế Văn Yên được thành lập do các nhu cầu phát triển thực tế trên địa bàn nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng đặc biệt là các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ được sản xuất ra từ Quế Vỏ, các sản phẩm được sản xuất ra từ các nguyên liệu có thế mạnh sẵn có của huyện Văn Yên, nhằm tạo thêm việc làm tại chỗ cho người lao động, giữ gìn và phát huy các sản phẩm nghề truyền thống, đóng góp thêm cho ngân sách nhà nước trên địa bàn. Hoạt động dưới một số ngành nghề hoạt động chính được đăng ký như sau:

TT Tên ngành Mã ngành
1 Xây dựng nhà các loại 4100
2 Xây dựng công trình đường bộ 42102
3 Xây dựng công trình công ích 4220
4 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290
5 Phá dỡ, san tạo và chuẩn bị mặt bằng 4311-4312
6 Thu mua, chế biến gỗ rừng trồng 61210-16230- 16291
7 Sản xuất bao bì bằng giây bìa 17021
8 Sản xuất các sản phẩm từ Lâm Sản (đồ thủ công mỹ nghệ từ Quế) 16292
9 Sản xuất gia công dày dép, (lót dày Quế) 15200
10 Sản xuất đồ uống không cồn 14102
11 Sản xuất bột thô (Bột Quế) 10612
12 Bán buôn hàng nông, Lâm sản, nguyên liệu khác (Trừ gỗ, tre Nứa) 46209
13 Bán buôn, phụ liệu may mặc, dày dép (lót dày Quế) 46696
14 Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu 47199
15 Bán lẻ đồ uống (Trà Quế) 47230
16 Quảng cáo 73100
17 In ấn 18110